Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
YAPI KOOPERATİFLERİ FORMLARI

Yapı Kooperatiflerinin  Genel Kurul İşlemlerinde Kullanılan Formlar Aşağıda Sıralanmıştır.

 

BİLGİ FORMU İÇİN                                                                           TIKLAYINIZ

DENETİM KURULU RAPORU ÖRNEĞİ İÇİN                                      TIKLAYINIZ

GENEL DURUM BİLGİ FORMU  İÇİN                                                 TIKLAYINIZ

HAZİRUN CETVELİ ÖRNEĞİ İÇİN                                                      TIKLAYINIZ

KOOPERATİF KURULUŞ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN                 TIKLAYINIZ

MAL BİLDİRİM BEYANI FORMU İÇİN                                                 TIKLAYINIZ

TEBELLÜĞ BELGESİ İÇİN                                                                 TIKLAYINIZ

TEMSİLCİ İSTEME DİLEKÇE ÖRNEĞİ  İÇİN                                       TIKLAYINIZ

TOPLANTI SONRASI DİLEKÇE İÇİN                                                   TIKLAYINIZ

UYULMASI GEREKEN BİLGİLER İÇİN                                                 TIKLAYINIZ

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ İÇİN                                                             TIKLAYINIZ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPOR ÖRNEĞİ İÇİN                          TIKLAYINIZ

 

YAPI KOOPERATİFLERİ’NİN DİKKATİNE…

      3628 Sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 2. 6. ve 10. maddelerine istinaden; YAPI KOOPERATİFLERİ Yönetim Kurulu Üyeleri, görevlerinin devamı halinde sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne mal bildirim beyannamelerini vereceklerini, vermedikleri takdirde anılan Kanunun 10. maddesine istinaden, Cumhuriyet Başsavcılığına haklarında suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesi hususu önemle duyurulur.

            Not: Mal Bildirim Beyanı Kapalı zarf içerisinde üst dilekçe ile sunulacaktır.