Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Kadro ve personel

Personel Tablosu

 

  Sıra No

Kadro Adı

Sayısı

1

İl Müdürü

1

2

Avukat

1

3

İl Müdür Yardımcısı

3

4

Şube Müdürü

10

5

Ayniyat Saymanı

1

6

Şef

7

7

Mühendis

53

8

Şehir Plancısı

9

9

Mimar

11

10

Biyolog

1

11

Programcı

1

12

Uzman

18

12

Tekniker

18

13

Teknisyen

11

14

Mutemet

1

15

V.H.K.İ

30

16

Bekçi

2

17

Memur

5

18

Hizmetli

2

19

Şoför

1

20

İşçi

36

21

Geçici Görev(Gelen)

4

22

Hizmet Alımı Personel

2

 

 

 

 

TOPLAM

225