Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Kadro ve personel

Personel Tablosu

 

  Sıra No Kadro Adı Sayısı
1 İl Müdürü 1
2 İl Müdür Yardımcısı 2
3 Avukat 1
4 Milli Emlak Denetmeni 2
5 Milli Emlak Müdürü 1
6 Milli Emlak Müdür Yardımcısı 2
7 Şube Müdürü 11
8 Ayniyat Saymanı 1
9 Şef 6
10 Mühendis 54
11 Şehir Plancısı 7
12 Mimar 13
13 Biyolog 1
14 Kimyager 1
15 Milli Emlak Uzmanı 16
16 Tekniker 16
17 Sağlık Teknikeri 1
18 Teknisyen 5
19 V.H.K.İ 30
20 Bekçi 1
21 Memur 2
22 Hizmetli 3
23 Şoför 1
24 İşçi 26
25 Geçici Görev(Gelen) 4
26 Geçici Görev(Giden) 3
27 Hizmet Alımı Personel 2
28 Büro Personeli 1
     
  TOPLAM 214