Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Müteahhitlik İşlemleri

1- Geçici Müteahhitlik İşlemleri                                                                                                                                 TIKLAYINIZ

2- H Grubu Müteahhitlik İşlemleri                                                                                                                             TIKLAYINIZ

3- A B B1 C C1 D D1 E E1 F F1 G G1 Grupları Müteahhitlik İşlemleri                                                                     TIKLAYINIZ

4- İş Ortaklıkları Müteahhitlik İşlemleri                                                                                                                      TIKLAYINIZ

5- Müteahhitlik Grup Değerlendirme Tablosu-son                                                                                                    TIKLAYINIZ

6- Ortak Girişim Müteahhitlik için Gereken İş Deneyim Miktarları                                                                              TIKLAYINIZ

7- Gruplara Göre Müteahhitlerin Üstlenebileceği Maksimum İnşaat Alanları                                                             TIKLAYINIZ

8- Müteahhitlik Ücretleri                                                                                                                                            TIKLAYINIZ

9- İş Deneyim Belgelerinin Güncellenmesi                                                                                                                TIKLAYINIZ

10- İş Deneyim Tutarı Hesaplama                                                                                                                             TIKLAYINIZ

11- Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik 03.10.2020                      TIKLAYINIZ

12- Yönetmelik Ekleri                                                                                                                                                 TIKLAYINIZ