Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Müteahhitlik İşlemleri

1- Geçici Müteahhitlik İşlemleri                                                                                                                                 TIKLAYINIZ

2- H Grubu Müteahhitlik İşlemleri                                                                                                                             TIKLAYINIZ

3- A B B1 C C1 D D1 E E1 F F1 G G1 Grupları Müteahhitlik İşlemleri                                                                     TIKLAYINIZ

4- İş Ortaklıkları Müteahhitlik İşlemleri                                                                                                                      TIKLAYINIZ

5- Müteahhitlik Grup Değerlendirme Tablosu                                                                                                           TIKLAYINIZ

6- Ortak Girişim Müteahhitlik için Gereken İş Deneyim Miktarları                                                                              TIKLAYINIZ

7- Gruplara Göre Müteahhitlerin Üstlenebileceği Maksimum İnşaat Alanları                                                             TIKLAYINIZ

8- Müteahhitlik Ücretleri                                                                                                                                            TIKLAYINIZ

9- İş Deneyim Belgelerinin Güncellenmesi                                                                                                                TIKLAYINIZ

10- İş Deneyim Tutarı Hesaplama                                                                                                                             TIKLAYINIZ

11- Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik 03.10.2020                      TIKLAYINIZ

12- Yönetmelik Ekleri                                                                                                                                                 TIKLAYINIZ

13-Yıkım Müteahhitliği İşlemleri                                                                                                                                  TIKLAYINIZ

14-Yıkım Müteahhitliği Kriterleri                                                                                                                                  TIKLAYINIZ