Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Faaliyetlerimiz

İLLERE GÖRE DOĞAL SİT ALANLARI VE ANIT AĞAÇLAR

 

 

 

 

KAYSERİ

 

SİVAS

 

MALATYA

 

YOZGAT

 

TOPLAM

 

Doğal sit Alanı

 

12

 

16

 

9

 

3

 

40

 

Öneri Sit Alanı

 

1

 

1

 

-

 

-

 

2

 

Anıt Ağaç

 

20

 

7

 

6

 

2

 

35

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yardımcı olmak üzere taşrada kurulmuş olan, 27 adet komisyondan biri olan, Kayseri Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun görev alanı Kayseri, Malatya, Sivas ve Yozgat İllerini kapsamaktadır. Bölge Komisyonu, kuruluş tarihi olan 2011 yılı kasım ayından, 2021 yılı Aralık ayına kadar 129 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Komisyon tarafından her ay en az 1 kez gerçekleştirilen 129 toplantı da, 494 adet karara imza atılmıştır.