Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre İşlemleri Başvuru Dilekçe ve Formları

ÇED Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme Formları için                        Tıklayınız

ÇED Yönetmeliği Kapsamında Faaliyet Sahibi Değişikliği Formu için          Tıklayınız

Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme  Formu için     Tıklayınız

Egzoz Emisyon Ölçüm İstasyonu YetkilendirmeYenileme Formu için          Tıklayınız

 İŞLEM SÜRELERİN GÖSTERİR ÇİZELGE

Sıra No

İşlem

İşlem Süresi

İstenen Evraklar

1

Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme

45 iş günü

*

2

ÇED Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme

15 gün

*

3

ÇED Yönetmeliği Kapsamında Faaliyet Sahibi Değişikliği

3 ay

*

4

Egzoz Emisyon Ölçüm İstasyonu Yetkilendirme/Yenileme

30 iş günü

*

Dokümanlar