Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
İl Müdürümüz

 

 

Sibel LİVDUMLU

İl Müdürü

 

1972 yılında Kayseri’de doğan Müdürümüz İlk ve orta eğitimini Kayseri’de, lisans eğitimini 1989-1994 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır.

1994- 1995 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. de proje ofisinde ve devam eden inşaatların denetiminde kontrol elemanı ve 1995-1999 yılları arasında 1040 adet toplu konut üretimi yapan özel bir inşaat firmasında şantiye şefi görevlerinde çalışmıştır.

 1999-2001 yılları arasında Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerini bünyesinde tutan Ziraat Bankası Kayseri Bölge Müdürlüğünde proje servisinde, yaklaşık maliyet ve ihale komisyonlarında çalışarak hizmet binalarının fiili olarak yapım işi kontrollüğünü gerçekleştirmiştir. Sonrasında Ziraat Bankası A.Ş inşaat Emlak Daire Başkanlığında görev yapmakta iken naklen Kayseri Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne mimar olarak atanmıştır

 2001-2012 yılları arasında (mülga) Kayseri Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünde;

 Yapım şube müdürlüğünde kontrol mühendisi, ihale komisyonu başkanı, Proje Şube Müdürü Vekili Tabiat Varlıkları Şube Müdürü Vekili olarak görev yapmıştır.

  2012-2016 yılları arasında Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır

 02.08.2016 tarihinden itibaren Kayseri Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Müdürümüz 13.12.2017 tarihinde İl Müdürü olarak asaleten atanmıştır.

 Ayrıca; Kent Konseyi yürütme kurulu üyeliği ve STK lar ile çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde (çocuk ,engelli , yaşlı, bağımlı vb.)  aktif görev alan İl müdürümüz evli ve 2 çocuk annesidir.