Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Faaliyetlerimiz

 

Şekil 1: 2010-2017 Yıllar Arası GFB Düzenlenen Tesisleri

 

Şekil 2: 2010-2017 Yıllar Arası İzin/Lisans Düzenlenen Tesisler

 

Şekil 3: 1998-2017 Yıllar Arası ÇED Gerekli Değil Kararı Verilen Tesis Dağılımı

 

Tablo 1: Konularına Göre Çevre İzin Dağılımı

İZİN KONULARI

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOPLAM

Hava Emisyon

  2

  7

  22

  27

80

89

79

306

Atıksu Deşarjı           

  0

  0                           

   3

   3

 6

 7

 5

24

Gürültü

  0

  0

   1

   0

 1

5

 2

 9

Not: Bir tesis birden fazla izin kapsamında yer alabilmektedir.

 

 

 

 

 

Tablo 2: Konularına Göre Çevre Lisans Dağılımı

LİSANS KONULARI

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOPLAM

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

  0

  0

   0

   0

0

0

1

2

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

  0

  0                           

   5

   0

15

11

21

52

Ambalaj Atığı Geri Kazanım

  0

  0

  3

   0

8

6

14

31

Ambalaj Atığı TAT

  0

  0

   1

   1

4

6

9

21

Hurda Metal/ÖTA İşleme

  0

  0

  0

   0

0

2

0

2

Tıbbi Atık Sterilizasyon

  0

  0

   0

   0

0

1

0

1

Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama

Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım

  0

  0

  0

  0

   0

   0

   0

   0

0

1

0

0

5

0

5

1

Not: Bir tesis birden fazla lisans kapsamında yer alabilmektedir.

 

 

 

 

 

Tablo 3: İlçelere Göre Tesis Dağılımı

İLÇELER

İ/L

GFB

MELİKGAZİ

241

43

KOCASİNAN

35

12

TALAS

13

2

BÜNYAN

3

1

DEVELİ

2

2

YEŞİLHİSAR

3

3

YAHYALI

11

0

TOMARZA

4

0

HACILAR

9

1

SARIOĞLAN

1

1

SARIZ

0

0

FELAHİYE

0

0

İNCESU

17

7

PINARBAŞI

9

0

TOPLAM

348

72

 

Tablo 4: Yıllara Göre Gerçekleştirilen Denetim Sayıları

Yıllar

Denetim

İşgünü

Denetim/Gün

2014

595

251

2,37

2015

485

253

1,92

2016

578

251

2,3

2017

601

206

2,92