Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Mevzuat

( 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun

(https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4703&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5,

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130710-10.htm)

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090626-12.htm)

“CE” İşareti Yönetmeliği

(https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20112588&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017/3 Genelge  (PGD Hazır Beton Denetim)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017/4 Genelge  (PGD Donatı Çeliği Denetim)

 

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri;

SİSTEM 1+ / 1

Ürün Belgelendirmesi yapan Onaylanmış bir kuruluştan Performans Değişmezlik Belgesi alınması gerekir.

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

(a)    Üreticinin görevleri :

 1. Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)  
 2. Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin ileri testleri

(b)   Onaylanmış Ürün Belgelendirme Kuruluşu  görevleri :

 1. Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablolanmış değerlere veya açıklayıcı dokümanlara dayanarak malzeme tipinin tespiti
 2. Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
 3. Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi
 4. Malzemelerin piyasaya arzından önce numunelerinin rastgele denetlenmesi (sadece 1+ için)

SİSTEM 2+

Fabrika Üretim kontörlü Belgelendirmesi yapan Onaylanmış bir kuruluştan Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi alınması gerekir.

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

(a)    Üreticinin görevleri :

 1. Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)
 2. Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin testleri
 3. Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti

(b)   Onaylanmış Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu  görevleri :

 1. Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
 2. Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi

 

SİSTEM 3 

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

(a)    Üreticinin görevleri : Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)

(b)   Onaylanmış Laboratuvarın  görevleri : Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti

 

SİSTEM 4 Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

(a)    Üreticinin görevleri :

 1. Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)
 2. Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti

(b)   Onaylanmış Kuruluşun  görevleri :  Yoktur.