Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. GES Duyuru

29 Kasım 2023

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

D U Y U R U

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Büyükpotuklu Mahallesi, 106 ada, 265 parsel ve Avşarpotuklu Mahallesi, 102 ada, 3 numaralı parsel üzerinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Ziraat 1 GES (25,368 MWm/17,5 MWe-23,2 Ha), Ziraat 2 GES (25,983 MWm/17,5 MWe-26,7 Ha) ve Ziraat 3 GES (30,187 MWm/18 MWe-26,9 Ha)”  projesi ile ilgili olarak  hazırlanan ÇED Raporu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek rapora son şekli verilmiştir.

29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesinde yer alan  Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya il müdürlüğü tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile 10 takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir.” hükmü kapsamında söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığımıza/İl Müdürlüğümüze iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına veya Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır