Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği

SANAYİDE ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI SEMİNERİ

12.09.2012
SANAYİDE ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI SEMİNERİ
SANAYİDE ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI SEMİNERİ
SANAYİDE ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI SEMİNERİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile 05/04/2012 tarihinde OSB Konferans Salonunda Sanayide Çevre Mevzuatı Uygulamaları konulu seminer düzenlenmiştir. İl Müdürümüz Sayın Fethi ŞAHİNOĞLU seminerde bir konuşma gerçekleştirmiştir. Bu konuşma metni aşağıda yeralmaktadır.

Sayın Valim, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, değerli hazurun. Çevre Kanunu kapsamında Sanayiden Kaynaklanan Çevre Kirliliğini önlemeye yönelik yapılmakta olan uygulamalara alakalı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile İl Müdürlüğümüz tarafından ortaklaşa düzenlenen Panele hoş geldiniz. Toplantıya katılan herkesi öncelikle saygıyla selamlıyorum.

Gelişen ve değişen dünyada, insanların temel ihtiyaçlarının büyük bir kısmı sanayinin ürettiği mal ve hizmetlerle sağlanmaktadır. Bu sebeplerle bütün toplumlar gelişen çağa göre değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sanayileşmeyi mutlaka ulaşılması gereken hedef olarak kabul etmişlerdir. Çünkü sanayi, modern ve kalkınmış toplumlarda ekonominin temelini oluşturmaktadır.

Sanayi bir yandan, doğal kaynakları kullanarak ürün verirken, diğer yandan da çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Sanayileşme sürecine giren ve sanayileşmesini tamamlayan toplumlar, bu gelişmeler sırasında çevre ve doğal kaynakları bitmez tükenmez bir kaynak olarak kullanmışlardır. Ancak doğal kaynakların azaldığını, doğanın kendini yenileme gücünün sınırlı olduğunu ve ekolojik dengelerin bozulmaya başladığını fark ettikleri zaman, hem sanayileşmeyi sürdürmek, hem de çevreyi koruyabilmek için köklü tedbirler aramaya başlamışlardır.

Sanayileşme ve gelişmenin sonucu olarak birçok sınai kuruluş, özellikle üretim faaliyetleri esnasında yeterli önlemleri almadan hava, su, ve toprağa verdikleri katı, sıvı veya gaz halindeki atıklarla çevreyi yoğun bir şekilde kirletmektedirler. Çevre kirlenmesi yöre, bölge veya ülke genelinde olabileceği gibi uluslararası boyutlarda da olmaktadır. Çünkü coğrafi sınır tanımayan meteorolojik olaylar, uluslararası akarsu ve denizlerde de ortak sorunlar meydana getirmektedir.

Çevre kirlenmesi, bozulması ve doğal kaynakların tüketilmesinde, sanayi çok önemli bir paya sahip olmakla birlikte, tek etken değildir. Bu sebeple, çevre politikalarının oluşturulması başta sanayi olmak üzere diğer temel sektör faaliyetlerini kapsayacak bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. 

Sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel haklardan biri olarak kabul edildiği günümüzde, tüm bu olumsuzluklara rağmen umutla bakmamız; çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına yönelik faaliyetlere önem verilmesi, vatandaşlarımızın ve sanayicilerimizin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ile mümkün olacaktır.

“Çevre Atalarımızın Mirası Değil, Çocuklarımızın Bize Emaneti” olduğunu unutmadan, Sağlıklı ve Temiz Bir Çevre İçin gereken duyarlılığı gösterelim diyor, yapılan bu çalışmanın başta İlimize ve Sanayicimize faydalı ve yararlı olmasını temenni eder, panelist arkadaşlara başarılar diliyor, katılan herkesi saygıyla selamlıyorum.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır