Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
2020 TVK Komisyonu

KAYSERİ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONU

GÖREV ALANI: KAYSERİ, MALATYA, SİVAS VE YOZGAT İLLERİ


GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

Başkan

Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU İnşaat Yüksek Mühendisi

Başkan Yardımcısı

Serap TANRIÖĞER

Biyolog

Üye

Mehmet SAVRUK

Hukukçu

Üye

Meltem ÖCBE

Şehir Plancısı

Üye

Murat SARIASLAN

Peyzaj Mimarı

Üye

Akif AYRANCI

Orman Yüksek Mühendisi

Üye

 

 

Mustafa UÇAR

Harita Mühendisi